Danmark

Aktivt ejerskab – Feltbesøg | Nordea Invest

11 views
Siden 2007 har feltbesøg på lokationer og hos virksomheder været en vigtig del af Investeringsforeningen Nordea Invests aktive forvaltning.

Handling løfter aktiekursen
Vi har et nordisk team på omkring 20 medarbejdere, som deltager på generalforsamlinger og tager på virksomhedsbesøg rundt omkring i verden.

Det er med til at sikre et grundigt kendskab til procedurer og risici, som i sidste ende kommer vores investorer til gode. En af teamets vigtigste opgaver er at sikre, at der ikke er risici, som vi er uvidende om. For eksempel at en virksomheds underleverandører benytter underbetalt arbejdskraft eller børnearbejde.

Som en af Europas største formueforvaltere har Nordea Asset Management en vis gennemslagskraft hos virksomhederne, og det er derfor yderst sjældent, at vi møder en lukket dør. Sommetider har virksomhedens ledelse været uvidende om problemet, fordi det er foregået hos en underleverandør flere led ude, og når de så agerer på det, kan det på sigt føre til, at virksomhedens aktiekurs stiger.

Handling løfter aktiekursen
Engagement og aktiv dialog beskytter afkastet
Engagement og aktiv dialog er en anden væsentlig del af aktivt ejerskab. Vi er i dialog med selskaber og andre interessenter for at beskytte og øge vores kunders afkast på mellemlang til lang sigt og for at opnå resultater i forhold til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige spørgsmål. Simpelthen fordi vi gennem engagementet, alene eller i samarbejde med andre investorer, kan påvirke både adfærd og praksis i de selskaber, vi investerer i.

Engagement og aktiv dialog beskytter afkastet
Udelukkelse er sidste mulighed
Udelukkelse fra Nordea Invests fonde er altid den sidste mulighed, da vi ved eksklusion endegyldigt mister muligheden for at påvirke virksomheden i en mere bæredygtig retning. Men hvis virksomheden bryder de internationale normer og ikke udviser forandringsvilje i forhold i deres håndtering af ESG faktorer, er der ingen anden udvej.

I vores aktivt forvaltede fonde udelukker vi bl.a. virksomheder, der er involveret i produktion eller udvikling af klyngevåben og atomvåben. Det samme gælder virksomheder, der bryder FN's konventioner for menneskerettigheder samt en lang række kulselskaber.

Læs mere her: https://nordeainvest.dk/bo