Sverige

ESG - så funkar det

5 views
02-15-2021
Inom fondförvaltning pratar man mycket om begreppet ESG som står för miljö, socialt ansvar och affärsetik. Vad handlar det om hur fungerar det?