Finland

Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen?

26 views
02-15-2021
Vastuullinen sijoittaja huomioi perinteisten taloudellisten tekijöiden lisäksi sijoituspäätöksen vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, miten sijoituskohdeyritystä hallinnoidaan.
Me Nordea Fundsissa haluamme sijoittaa vastuullisesti, ja tarjota asiakkaillemme kestävää kehitystä tukevia vaihtoehtoja.