Sverige

Nordea Fonder | EU-reglering för hållbarhetsinformation | En kort förklaring av SFDR

39 views
03-12-2021
Framtiden för hållbara finanser är här.

I 2018 lanserade EU en handlingsplan för att stimulera en hållbar tillväxt och ett koldioxidneutralt EU senast år 2050. Nu är det alltså dags att ta de viktiga stegen för att lyckas med målet bland annat genom regelverket ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster” (SFDR).

Regelverket är en viktig del i handlingsplanen och kräver att alla kapitalförvaltare och fondbolag inom EU redovisarexakt hur hållbara och ESG-anpassade deras produkter är.

I grund och botten handlar SFDR om att skilja på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det. Målet är att adressera frågor som handlar om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning och samtidigt öka transparensen och ansvarstagandet bland kapitalförvaltare.

Se till att prenumerera och håll dig uppdaterad med de senaste videosen från Nordea Fonder → https://www.youtube.com/channel/UC5J8HFgirgq-o3OBNxMlgZQ

#NordeaFunds #SFDR #EU #Hållbarhet #Investeringar