Sverige

Nordea Fonder | STARS

76 views
08-30-2021

Stars-fonderna investerar med fokus på avkastning och hållbarhet. Fonderna som ingår i familjen följer samma investeringsprocess men placerar på olika marknader. Det som förenar dem är att de investerar i företag som adresserar miljömässiga-, sociala och affärsetiska frågor. Det som inom finansvärlden brukar kallas ESG, på ett ansvarsfullt sätt. 

 

Vi tror att framtidens vinnare är de företag som integrerar hållbarhetsfrågor i den dagliga verksamheten och i den övergripande strategin. Vi utvärderar regelbundet alla företag som ingår i våra Stars-fonder för att försäkra oss om att de lever upp till sina ansvarstaganden. Och vi engagerar oss aktivt genom dialoger med företagen som vi investerat i för att följa upp deras arbete, och adressera frågor där vi anser att de kan förbättra sig. 

 

Följ gärna vårt arbete på vårt Fondmagasin.  https://nordeafondmagasinet.se/soekresultat?search_query=stars

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.