Norge

Nordea Funds | EUs handlingsplan for bærekraftig finans | En beskrivelse av SFDR

43 views
03-12-2021
Fremtiden til bærekraftig finans er nå.

I 2018 lanserte EU en handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst, med målsetning om å være klimanøytral innen 2050. Og nå er tiden inne for å ta det neste store steget mot en økonomi med netto nullutslipp av drivhusgasser –med EUs nye Offentliggjøringsforordning, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

SFDR spiller en nøkkelrolle i handlingsplanen og innebærer at alle finansielle markedsaktører, investeringsselskaper og fondsselskaper i EU må offentliggjøre nøyaktig hvor bærekraftige og ESG-vennlige investeringsproduktene de tilbyr.

I bunn og grunn skiller SFDR fond som tar hensyn til bærekraftsfaktorer, fra de som ikke gjør det. Målet er å gripe fatt i bekymringer knyttet til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (ESG) og øke åpenhet og ansvar rundt bærekraft i finansinstitusjoner.

Abonner på kanalen og få med deg de siste videoene fra Nordea Funds → https://www.youtube.com/channel/UCJpB2vMPORgPSnjVXc9t3Ag

#NordeaFunds #SFDR #EU #Sustainability #Investing