Norge

Nordea Funds: Hva er ESG? | Sparing i fond

56 views
02-15-2021
En ESG-analyse er en måte å bedømme selskapet på, utenom finansielle resultater.

ESG står for de miljømessige, sosiale og forretningsetiske forholdene i et selskap. De tre kriteriene står sentralt når ESG-teamet i Nordea vurderer om selskapet håndterer sin risiko på en ansvarlig måte.

For at et selskap skal bli godkjent som en bærekraftig eller ansvarlig investering i et Nordea Stars-fond må selskapet gjennomgå denne analysen. Det er kun de mest ansvarlige og bærekraftige selskapene med god ESG-rating som kvalifiserer for Stars-fondene.

https://www.nordea.no/privat/vare-produkter/sparing-og-investering/fond/baerekraftige-fond.html