Finland

Nordea Funds | Kestävää rahoitusta koskevat EU-säännökset | Tietoa SFDR-asetuksesta

32 views
03-22-2021
Vastuullisemman talouden tulevaisuus on täällä. Vuonna 2018 EU otti käyttöön kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman, sillä unionin tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Nyt on aika ottaa seuraava suuri askel kohti taloutta, jossa nettokasvihuonepäästöt ovat nollassa. Tämä askel on asetus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR).

Asetus on tärkeä osa toimintasuunnitelmaa, ja se edellyttää, että kaikki EU:n finanssimarkkinatoimijat, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt antavat tarkat tiedot siitä, miten kestäviä ja miten hyvin ESG-kriteerit täyttäviä niiden sijoitustuotteet ovat. SFDR-asetuksessa jaotellaan rahastot sen mukaan otetaanko niissä huomioon kestävyystekijät vai ei. Tavoitteena on ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvät seikat ja lisätä läpinäkyvyyttä sekä kestävyyteen liittyvää vastuuta rahoituslaitoksissa.

Muista tilata tämä kanava, niin pääset katsomaan Nordea Fundsin uusimmat videot.
https://www.youtube.com/channel/UCbZy5kqto0NNOc_Km6lBkIA

#NordeaFunds #SFDR #EU #Kestävyys #Sijoittaminen