Sverige

Nordeas Starsfonder

20 views
Starsfonderna utmärker sig genom att de investerar i företag som har kommit långt i sitt arbete med hållbarhetsfrågor (ESG). Företag som vi bedömer står bättre rustade för en hållbar framtid, framtidens stjärnor helt enkelt.