Danmark

ESG-analyse – Dit indblik i virksomheden| Nordea Invest

22 views
Nordea Invest Magasinet har fokus på investeringer, hvor bæredygtighed er et centralt aspekt. Det er i særdeleshed de virksomheder, som har en god ESG-profil, der bliver fremhævet og omdiskuteret. Men hvordan fungerer en ESG-analyse i praksis?

Abonner på kanalen og hold dig opdateret på de nyeste videoer.
Klik her: https://www.youtube.com/channel/UC4Daw0liSv4R4pAK2HqoDOg?sub_confirmation=1

En ESG-analyse går ud på at vurdere og analysere en virksomheds ageren og holdning til flere forskellige områder. ESG dækker over: Environmental, Social og Governance eller på dansk: Miljø, Sociale forhold og Selskabsledelse. En ESG-analyse vurderer både muligheder og risici forbundet med disse områder.

Ved Environmental i ESG-analysen er det f.eks. de miljømæssige faktorer, klimaændringer, brugen af vedvarende energi, energiforbrug og meget mere. Det handler i bund og grund om virksomhedens grønne forståelse samt, hvordan virksomheden håndterer eventuelle klimamæssige forhindringer eller udfordringer.

Social omhandler især medarbejdernes rettigheder og trivsel. Det er især, om virksomheden eller virksomhedens underleverandører gør brug af børnearbejdere, om medarbejderne har adgang til drikkevand, og om sikkerheden er i orden. Det kan også handle om, hvorvidt en virksomhed gør forretning i konfliktområdet etc.

Governance i ESG-analysen dækker eksempelvis over virksomhedernes ledelsesform. Det kan være alt fra kønsfordeling i bestyrelser, belønnings- og incitament-programmer eller kapitalstrukturen. Det gælder eksempelvis også indstillingskomitéen i en virksomhed, hvor de store ejere beslutter, hvordan bestyrelsen skal sættes sammen.

Du kan læse meget mere om ESG-analyser her:
http://nordeainvestmagasinet.dk/artikler/nyt-studie-understreger-nordeas-baeredygtige-agenda-er-blandt-de-bedste
og her: https://nordeainvest.dk/baeredygtig-opsparing/esg-analyse

#NordeaInvest #Bæredygtighed