Danmark

Opfølgning på porteføljepleje

5 views
For at kunne sikre en høj kvalitet, evaluerer vi løbende på produkter og forvaltere. Hvis nødvendigt tager vi efterfølgende de passende skridt for at rette op på situationen.